Kompleks basınçlı dökümler üstün alaşımlı sıcak iş çelikleri ister..


Döküm yalnızca geleneksel yöntemlerle değil , aynı zamanda özellikle komplike formlu, düşük tolaranslarda ve büyük miktarlarda bitmiş ürün imalatları için yaratıcı ve yenilikçi bir üretim süreci demektir. Düşük imalat maliyetleri ve ürün kalitesi kullanılan kalıplar ve söz konusu kalıpların üretiminde kullanılan çelikle doğrudan ve yakından ilişkilidir.

Müşterilerimizle işbirliğimizin ilk adımı kalıp tasarımları ve buna bağlı olarak kalite taleplerini birlikte değerlendirmemizle başlar. üç boyutlu dövme tekniği ile dövülmüş ve elekrocuruf yeniden ergitme metodu ile üretilmiş (ESR) izotropik malzeme kullanımı yüksek performasa sahip dövme ürünlerinin üretiminde bir ön gerekliliktir.

Isıl işlem, kalıp ömrünün belirlenmesinde son derece önemli bir unsurdur. Müşterilerimizle bu noktada tam bir birliktelik sağlayabilmek adına yapısal uygulama ve sertleştirme işlemleri firmamız bünyesinde özellikle bu iş için tasarlanmış ünitelerde gerçekleştirilmektedir.
Ana Sayfa | Hakkımızda | » Ürünler | İletişim | Kariyer | Haberler
» Endüstriyel Sektörler | Malzemeler | Üretim Üniteleri | Teknik Broşürler